Genetische genealogie

Familie vinden met je eigen DNA

Puzzelen voor gevorderden

In 2016 leerde ik een aantal andere donorkinderen kennen. Van een van hen kreeg ik de tip eens een kijkje te nemen in de Facebook-groep van Cece Moore. Zij richtte zich in de Verenigde Staten op het oplossen van raadsels met behulp van ‘genetic genealogy’, een combinatie van DNA- en stamboomonderzoek. Geadopteerden in de VS zouden die methode inmiddels gebruiken om hun onbekende ouders te vinden, dus dat moest in potentie ook ‘ons donorkinderen’ kunnen helpen? Kun je echt familie zoeken en vinden met je eigen DNA?

Inmiddels zijn we bijna acht jaar verder. Acht jaar van puzzelen en oefenen. We vonden al honderden vaders (van veel meer kinderen, want zo werkt dat bij donorconceptie). Het helpt dat MyHeritage in de tussentijd met haar DNA-databank de Nederlandse markt is gaan bewerken, want daardoor zijn veel meer Nederlanders gaan testen. Doordat er meer mensen in de databank staan, is het eenvoudiger geworden om de puzzel van je afkomst te leggen.

Voor wie

Het komt erop neer dat je met je eigen DNA, gekoppeld aan stamboomonderzoek naar je DNA-matches, antwoord kunt krijgen op de vraag wie je voorouders zijn. De methode is universeel en werkt in principe voor iedereen. Iedereen kan dus familie vinden met het eigen DNA en stamboomonderzoek. Je bent wel afhankelijk van de kwaliteit van je DNA-matches. Hoge matches zijn beter dan lage matches, omdat je meer DNA deelt met mensen aan wie je nauwer verwant bent. Als iemand verder weg familie is, deel je minder DNA en moet je langer speuren.

Het fijne met zoeken in Nederland, is dat hier alle archieven van de burgerlijke stand na enige tijd openbaar worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat geboorten na 100 jaar openbaar worden en huwelijken na 75 jaar. Bovendien is vrijwel alles gedigitaliseerd, waardoor je van achter je laptop ontzettend veel werk in zoektochten kunt verrichten.

Als je over de grens gaat, wordt dat onmiddellijk anders. Amerikanen zetten nog wel hun hele doopceel online als er een familielid overlijdt en de site van Familysearch verzamelt veel gegevens. Maar het komt er over de grens wel op neer dat informatie vaak uit derde hand is en daardoor niet altijd even betrouwbaar als in Nederland. Zoeken in Nederland is dus eenvoudiger dan in het buitenland. Het is bovendien het gebied waar ik veel ervaring heb opgedaan. Buiten Nederland zoeken kan wel, maar paden zijn daar dus vaak minder geëffend dan hier in Nederland.

De methode is evenwel overal identiek. Dus waar je ook vandaan komt, als je familie zoekt kan genetische genealogie je helpen!